Abeliophyllum – White Forsythia

Abeliophyllum – White Forsythia

 • Plant Sale Year: 2017
 • Q'ty on Hand: 1
 • Q'ty Perm Coll: 1
 • Purchase Price: $18.25
 • Native Range: Korea
 • Sub-Site: Nursery
 • Source Name: Klyn
 • Q'ty Rec'd: 1
 • Accession: 2015-0053-X
 • Common Name: White Forsythia
 • Species: distichum
 • Genus: Abeliophyllum
 • Family Common Name: Olive Family
 • Family: Oleaceae
 • Full Scientific Name: Abeliophyllum distichum
 • Plant ID: 3562