Hybrid Yew Taxus ×media

  • Plant ID: 646
  • Family: Taxaceae
  • Family Common Name: Yew Family
  • Genus: Taxus
  • Species: ×media
  • Common Name: Hybrid Yew
  • Accession Number: 0000-0889-A
  • Site: Millstone Garden
  • Sub-Site: BPG-D
  • Native Range: Garden Origin