Hybrid Yew Taxus ×media Klein-50

Hybrid Yew Taxus ×media Klein-50

  • Plant ID: 569
  • Family: Taxaceae
  • Family Common Name: Yew Family
  • Genus: Taxus
  • Species: ×media
  • Cultivar: Klein-50
  • Common Name: Hybrid Yew
  • Accession Number: 0000-0750-A
  • Site: Walled Garden
  • Native Range: Garden Origin