Mountain Camellia Stewartia ovata

Mountain Camellia Stewartia ovata

  • Plant ID: 2731
  • Family: Theaceae
  • Family Common Name: Tea Family
  • Genus: Stewartia
  • Species: ovata
  • Common Name: Mountain Camellia
  • Accession Number: 2011-0359-X
  • Site: Greenhouse
  • Sub-Site: Bunker
  • Native Range: SE US