Pigsqueak Bergenia Magic Giant

  • Plant ID: 2484
  • Family: Saxifragaceae
  • Family Common Name: Saxifrage Family
  • Genus: Bergenia
  • Cultivar: Magic Giant
  • Common Name: Pigsqueak
  • Accession Number: 2010-0267-A
  • Site: Millstone Garden
  • Sub-Site: BPG-A
  • Native Range: Garden Origin